Spatiu Comercial demisol Constanta 130 mp

Spatiu Comercial demisol Constanta 130 mp
Spatiu Comercial demisol Constanta 130 mp
Spatiu Comercial demisol Constanta 130 mp
Spatiu Comercial demisol Constanta 130 mp
Spatiu Comercial demisol Constanta 130 mp
Spatiu Comercial demisol Constanta 130 mp
Spatiu Comercial demisol Constanta 130 mp
Spatiu Comercial demisol Constanta 130 mp
65.300 euro(Fix)

Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Padeș nr.6, jud. Mehedinţi, J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosarul nr. 3395/101/2014, reprezentatat prin lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL prin asociat coord. ec. Popescu Emil, cu sediul în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul stabilit prin Raportul de evaluare nr. 10584/24.02.2023, aprobat conform hotarare adunare creditori din data de 04.06.2024, bunul imobil:

– SPATIU COMERCIAL DEMISOL in suprafata de 130,52 mp., situat în Mun. Constanta, str. B–dul Mamaia nr. 190, jud. Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U1. (Nota: bunul imobil figureaza in evidenta cu adresa din B-dul. Mamaia nr. 190, insa acesta in realitate se afla pe Str. Ciprian Porumbescu care se intersecteaza cu B-dul. Mamaia).

Preţul de pornire al licitaţiei este de 65.300 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, preț neafectat de T.V.A).

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil *Proprietate imobiliara – Spatiu comercial demisol* descris anterior, este reprezentat de Sentinta din data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 27.06.2024 orele 1200.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini în suma de 1.000,00 lei + TVA. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Recisev Plast SRL Drobeta Tr. Severin este: RO11BRMA0999100083881619 deschis la Exim Banca Romaneasca SA Sucursala Dr. Tr. Severin.

  • Categoria : Spatii comerciale
  • Tip Proprietate : Cladire