Menajera clinica stomatologica Bucuresti

2.700 lei(Fix)

Clinica stomatologica angajeaza personal de curatenie, in Bucuresti, in cadrul clinicilor stomatologice situate in Bulevardul Aviatorilor (aproape de metrou Aviatorilor) si zona Piata Domenii. Program 8 ore in ture, 6.00-14.00, 13.00-21.30, 2 sambete/ luna 6.00-14.00. Salariu 2.000 Lei net + sambete platite + tichete de masa 20 Lei/ zi. Venit total, 2700;

  • Categoria : Locuri de munca