EMITERE AUTORIZATIE MEDIU SOCIETATEA INFINIT EURO SECURITY SRL

Societatea Infinit Euro Security SRL, cu sediul social în com. Dragodana, sat Cuparu, nr. 9, județ Dâmbovița, telefon 0726 110 025, 0725 977 855 având ca obiect principal de activitate „Întreținerea și repararea autovehiculelor” (CAEN 4520) anunță publicul interesat cu privire la depunerea solicitării de a obține autorizația de mediu pentru activitatea desfășurată la punctul de lucru de la adresa com. Dragodana, sat Cuparu, nr. 9.
Informaţii suplimentare privind potențialul impact asupra mediului sunt disponibile la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, Calea Ialomiței, nr. 1, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, program luni-joi 8:00–16:30, vineri 8:00-14:00, e-mail: office@apmdb.anpm.ro, telefon: 0245.213.959, fax: 0245.213.944.
Contestaţii şi sugestii legate de activitatea noastră se pot depune la sediul APM Dâmbvița, pe durata derulării procedurii de autorizare.

  • Categoria : Contabilitate si Evidenta Primara