Curs online autorizat Auditor intern

Curs online autorizat Auditor intern
Preview Thumbnail
Curs online autorizat Auditor intern
880 lei(Fix)

Prin intermediul cursului Auditor intern, organizat de Top Quality Management, veți descoperi informații valoroase despre rolul crucial pe care îl joacă auditorul intern în cadrul organizațiilor și beneficiile pe care le poate aduce în îmbunătățirea eficienței și a bunei guvernanțe corporative.

Iată despre ce vom învăța in cadrul cursului Auditor intern: veți explora conceptele cheie ale auditului intern, veți învăța despre metodele și tehnicile utilizate în evaluarea riscurilor și controlul intern, precum și despre modul în care acestea se aplică în practică. Veți avea acces la lecții interactive, studii de caz relevante și evaluări pentru a vă testa progresul. Echipa noastră de experți în domeniu vă va oferi suportul necesar pe parcursul cursului, astfel încât să puteți dobândi competențele necesare pentru a deveni un auditor intern de succes.

Cursul Auditor intern se adresează auditorilor financiari, salariaţilor cu atribuţii în domeniul auditului intern, antreprenorilor, precum şi oricărei persoane interesată în implementarea unui audit intern eficient în cadrul companiei/societăţii comerciale.

Obiectivele cursului Auditor intern:

– Extinderea cunoştinţelor de audit în afara graniţelor auditului financiar şi de conformitate;
– Utilizarea eficientă a celor mai bune practici pe parcursul derulării auditului intern;
– Planificarea şi desfăşurarea auditului intern;
– Aplicarea metodologiei de audit intern bazat pe riscuri;
– Dobândirea şi îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale în cadrul desfăşurării procesului de audit intern.

Pentru mai multe informații referitoare la acest curs, puteți accesa site-ul www.cursuriautorizate.ro sau ne puteți contacta la numărul de telefon 0733822020.

Deasemenea, pentru cei interesați de articole de specialitate, Top Quality Management a pus la dispoziția acestora blogul cursuriautorizate.ro. Pe acest blog veți putea găsi articole scrise de experții noștri din domeniul managerial, control intern și audit.

  • Categoria : Meditatii si Cursuri