Curs online autorizat Auditor în domeniul calității

Curs online autorizat Auditor în domeniul calității
850 lei(Fix)

Obiectivele cursului Auditor calitate:

– Cunosterea principiilor, tehnicilor şi instrumentelor de audit şi dobândirea competenţelor de a conduce şi organiza procesul de audit în domeniul calităţii (conform ISO 19011);
– Dobândirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilitaţilor de efectuare a auditurilor interne şi de secundă parte ale sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor ISO 9001:2015;
– Dobândirea şi demonstrarea competenţelor de raportare a rezultatelor auditului (conform ISO 19011:2018).

Tematica programului de formare:

– Structura şi conţinutul standardelor din seria ISO 9000, terminologia caracteristică sistemelor de management al calităţii şi auditului acestor sisteme;
– Implementarea sistemului de management al calităţii conform cerinţelor ISO 9001:2015;
– Principiile auditului în conformitate cu Ghidul de audit al sistemelor de management – ISO 19011:2018;
– Planificarea, realizarea, controlul şi luarea măsurilor de îmbunătăţire (PDCA) în procesul de audit: întocmirea programului şi planului de audit, pregătirea documentelor pentru efectuarea auditului,efectuarea auditului şi întocmirea raportului de audit, monitorizarea programului de audit şi implementarea măsurilor de îmbunătăţire a acestuia;
– Audituri orientate pe procese;
– Tehnici şi instrumente de lucru ale auditorului (eşantionarea la faţa locului, obţinerea şi evaluarea dovezilor de audit, raportarea concluziilor);
– Gestionarea situaţiilor de audit;
– Aplicaţii practice.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Auditor în domeniul calității, cod COR 214130, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

Pentru mai multe detalii și informații despre acest curs, vă invităm să vizitați website-ul www.cursuriautorizate.ro sau ne puteți contacta telefonic la numărul 0733822020.

  • Categoria : Meditatii si Cursuri