Curs online Auditor intern

Curs online Auditor intern
Preview Thumbnail
Curs online Auditor intern
800 lei(Fix)

Cursul Auditor intern este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților – pentru ocupația Auditor intern. Cursul este organizat de Top Quality Management în sistem online-sincron.

Grup țintă:

Cursul Auditor intern se adresează auditorilor financiari, salariaților cu atribuții în domeniul auditului intern, antreprenorilor, precum și oricărei persoane interesată în implementarea unui audit intern eficient în cadrul companiei / societății comerciale.

Obiective:

– Extinderea cunoștințelor de audit în afara granițelor auditului financiar și de conformitate;
– Utilizarea eficientă a celor mai bune practici pe parcursul derulării auditului intern;
– Planificarea și desfășurarea auditului intern;
– Aplicarea metodologiei de audit intern bazat pe riscuri;
– Dobândirea și îmbunătățirea aptitudinilor profesionale în cadrul desfășurării procesului de audit intern.

Tematica cursului pe scurt:

– Introducere în Auditul Intern;
– Standardele internaționale pentru practica auditului intern emise de THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA);
– Caracteristicile structurilor de audit și auditorilor implicați în efectuarea activităților de audit intern;
– Managementul riscurilor – COSO ERM;
– Control intern – Modelul COSO prezentarea generală a cerințelor pe cele 5 componente;
– Planificarea auditului;
– Metodologia derulării misiunilor de audit intern;
– Evaluarea activității de audit intern.

Pentru mai multe detalii și informații despre acest curs, ne puteți contacta la:

Telefon: 0733 822 020
Email: office@cursuriautorizate.ro
Website: www.cursuriautorizate.ro

  • Categoria : Meditatii si Cursuri