ANUNT DEMARARE PROCEDURA COMPETITIVA

871.517,98 lei(Fix)

ANUNT DEMARARE PROCEDURA COMPETITIVA
pentru atribuirea contractului de servicii consultanta pentru scriere proiect

Beneficiar: VALTUM PROD-COM SRL
CUI: 6628749; J28/1385/1994 ;
Sediul principal: Municipiul Slatina, Str. PITESTI, Nr. 213, Judet Olt

-Obiectul contractului: Achizitie servicii consultanta pentru scriere proiect in cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, Prioritățile 1-6, acțiunea -Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
-Locul de prestare al serviciilor: Sediul principal: Municipiul Slatina, Str. PITESTI, Nr. 213, Judet Olt / sediu prestator
-Tipul contractului: servicii
-Durata contractului : pana la indeplinirea obligatiilor contractuale.
-Termen de predare: maxim 60 zile de la comanda Beneficiarului.
-Valoarea estimata a achizitiei: 871.517,98 lei fara TVA
-Pretul ofertei este ferm, nu se modifica.
-Data, locul si ora limita de depunere a ofertelor: 28.12.2023, ora 15.00, Sediul principal: Municipiul Slatina, Str. PITESTI, Nr. 213, Judet Olt
-Documentatia completa si informatii suplimentare se vor solicita in scris la adresa de e-mail: baltoi_bogdan@yahoo.com

  • Categoria : Altele
  • Stare : Nou