ANUNT DEMARARE PROCEDURA COMPETITIVA

1.808.163,76 lei(Fix)

ANUNT DEMARARE PROCEDURA COMPETITIVA
pentru atribuirea contractului de servicii consultanta pentru scriere proiect

Beneficiar: DOGERIK TRANS SRL
CUI: 28520577; J18/276/2011 ;
Sediul principal: Municipiul Târgu Jiu, Strada Costache Negruzzi, Nr. 11, camera nr. 1, Etaj P, Judet Gorj

-Obiectul contractului: Achizitie servicii consultanta pentru scriere proiect in cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, Prioritățile 1-6, acțiunea -Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
-Locul de prestare al serviciilor: Municipiul Târgu Jiu, Strada Costache Negruzzi, Nr. 11, camera nr. 1, Etaj P, Judet Gorj / sediu prestator
-Tipul contractului: servicii
-Durata contractului : pana la indeplinirea obligatiilor contractuale.
-Termen de predare: maxim 60 zile de la comanda Beneficiarului.
-Valoarea estimata a achizitiei: 1,808,163.76 lei fara TVA
-Pretul ofertei este ferm, nu se modifica.
-Data, locul si ora limita de depunere a ofertelor: 27.11.2023, ora 15.00, Sediul principal: Municipiul Târgu Jiu, Strada Costache Negruzzi, Nr. 11, camera nr. 1, Etaj P, Judet Gorj
-Documentatia completa si informatii suplimentare se vor solicita in scris la adresa de e-mail: dogerik_trans@yahoo.com

  • Categoria : Altele
  • Stare : Nou