Anunt – Concurs ocupare posturi

Consiliul de administrație al Scolii Primare Pick Me Academy, cu sediul în Bucuresti, Strada Agricultori nr 79,sector 2, telefon 0723250003, anunță organizarea concursului de titularizare, prin asociere cu Gradinita Family Kids,Gradinita Beutiful Minds , Gradinita Top Kids,Gradinita Lilo Club,Gradinita Happy Junior,Gradinita Sfantul Stelian,Gradinita My First English Adventure,Scoala Primara Apollo Kids,Gradinita Happy Univers,Gradinita Once Upon A Time,Gradinita Universul Copiilor 2,Gradinita Micul Lord 2,Scoala Primara Micul Lord 1,Scoala Primara Iepurasul Bocanila ,Gradinita Kids Joy Land,Gradinita Dandi Kids,Gradinita Montessori Universe,Gradinita Waldorf Eruditio,Scoala Primara Genius AcademyGradinita Dragonel,Gradinita Scaparici,Scoala Primara Atlanthea,Gradinita Karin s Kids Academy,Scoala Primara Arkedo Kindergarten International Gradinita Pick Me Kindergarten, Gradinita Childrens Joy Land, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre,
1.educatoare-62 posturi titularizabile
2.invatatori-10 posturi titularizabile
3.limba engleza -1 catedra titularizabila
Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității 22 -25 septembrie, între orele 9-15
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs 25 septembrie
3. Proba practică/inspecția specială la clasă 26-29 septembrie
4. Proba scrisă si afisare rezultate-2 octombrie
5. Depunerea contestațiilor -2 octombrie
6.Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 3 octombrie
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

  • Categoria : Locuri de munca