Anunt – Concurs ocupare posturi

Consiliul de administrație al, Gradinitei Rio 2 cu sediul în Bucuresti, -Strada Stoica Vizitiu , nr 4 ,sector 6,Bucuresti , anunță organizarea concursului de titularizare, prin asociere pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre,
1.educatoare-17 posturi titularizabile
2.invatatori-7 posturi titularizabile
Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității 1 aprilie – între orele 9-15
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs 1 aprilie
3. Proba practică/inspecția specială la clasă 2-6 aprilie
4. Proba scrisă si afisare rezultate-5 aprilie
5. Depunerea contestațiilor -5 aprilie
6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 8 aprilie
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012.

  • Categoria : Locuri de munca