Anunt – concurs ocupare posturi

Consiliul de administrație al, Gradinitei Capsunik cu sediul în Bucuresti, -Strada Constantin Nottara nr .27 ,sector 3,Bucuresti ,tel 0765516162, anunță organizarea concursului de titularizare, prin asociere cu Gradinita Maya si Prietenii,Scoala Gimnaziala International Premium School of Bucharest pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre,
1.educatoare-6 posturi titularizabile
2.limba engleza-1 catedra titularizabila
3. educatie fizica -3 catedra titularizabila
Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității 14 mai, între orele 9-15
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs 14 mai
3. Proba practică/inspecția specială la clasă 15-16 mai
4. Proba scrisă si afisare rezultate-17 mai
5. Depunerea contestațiilor -17 mai
6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 20 mai
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012.

  • Categoria : Locuri de munca