ANGAJAM EXPERT ACHIZITII PUBLICE!!!!

La Telefon

Candidatul IdeaL
– studii superioare;
– cunoasterea legislatiei nationale aplicabila in domeniul achizitiilor publice;
– abilitati de utilizare MS Office (Word, Excel);
– abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limita;
– abilitati organizatorice, interrelationare si negocierea situatiilor problematice;
– abilitatea de a lucra independent cat si in echipa;
– capacitate de analiza si sinteza a informatiei
– putere de decizie, asumare de responsabilitati.
– experienta profesionala relevanta (intocmire de documentatii de achizitie si derulare proceduri de achizitie servicii, lucrari din domeniul serviciului de iluminat si altele
– constituie real avantaj experienta in realizarea cadrului legal pentru institutii (din partea autoritatii contractante).
– certificat de absolvire a unui curs de Expert Achizitii Publice;
– cunostinte solide de utilizare a platformei SEAP;
– cunoasterea si urmarirea continua a modificarilor legislative in legislatia privind achizitiile publice
– portofoliul de licitatii (proceduri simplificate/licitatii deschise) realizate reprezinta un avantaj;
Descrierea jobului
– identifica anunturile publicate pe Website-urile oficiale (ex:SEAP) privitoare la contractele de achizitii publice specifice firmei;
– identifica modalitatea de realizare a achizitiilor publice, respectiv prin achizitia directa sau, dupa caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitatie deschisa, restransa, cererea de oferte, concursul de solutii;
– se asigura ca aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice;
– analizeaza conformitatea documentatiei, cerintelor de selectie si elaborarea caietelor de sarcini;
– identifica si evidentiaza critetiile de eligibilitate pentru participarea la licitatiile publice selectate;
– intocmeste si verifica dosarul administrativ al licitatiei publice;
— este responsabil de procesul de intocmire(centralizare informatii etc); si asigura suport pana la semnarea contractului;

  • Categoria : Locuri de munca